Danh sách cây rút tiền – ATM

Tổ 3, P.Hoàng Văn Thụ
Chỉ đường
Tổ 20, P. Quang Trung
Chỉ đường
279 Thống nhất
Chỉ đường
138 Hoàng Văn Thụ
Chỉ đường
10 Cách mạng T8
Chỉ đường
1 Minh Cầu
Chỉ đường