Danh sách cây rút tiền – ATM

47 Đường 1/5, P1
Chỉ đường
29 Nguyễn Huệ, P2
Chỉ đường
28 Hưng Đạo Vương, P1
Chỉ đường