Danh sách cây rút tiền – ATM

Đường Phạm Văn Đồng
Chỉ đường
Đường Nguyễn Tất Thành
Chỉ đường
Đường Mê Linh
Chỉ đường
Đường Kim Ngọc
Chỉ đường
Đường Chu Văn An
Chỉ đường
Trường Cao đẳng Giao Thông, P.Đồng Tâm
Chỉ đường