Danh sách cây rút tiền – ATM

Tổ 50, P.Minh Tân
Chỉ đường
815 Yên Ninh
Chỉ đường
58 Đại lộ Nguyễn Thái Học
Chỉ đường
41 Đinh Tiên Hoàng
Chỉ đường