Danh sách cây rút tiền – ATM

Tòa nhà IPH, Số 241 phố Xuân Thủy
Chỉ đường