Danh sách cây rút tiền – ATM

Công ty Uniden Việt Nam, Khu công nghiệp Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Chỉ đường
Công ty Uniden VN, Khu công nghiệp Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương
Chỉ đường