Danh sách cây rút tiền – ATM

Số 72, đường Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Chỉ đường
Số 739 đường Cách Mạng Tháng 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Chỉ đường