Danh sách cây rút tiền – ATM

Công ty LHD Bình Sơn, Dung Quất (BSR)
Chỉ đường
BV Dung Quất Bệnh Viện Dầu khí Việt Nam, Khu đô thị Vạn tường, xã Bình Hải, Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Chỉ đường
Thôn Phước Hòa, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Chỉ đường
KCN Tàu Thủy Dung Quất Thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Chỉ đường