Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Thị xã Bà Rịa 87 Lê Qúy Đôn, Phường Phước Trung, Thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng tàu --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Hòa Long- Long Phước Tỉnh lộ 52 Ấp Nam, Xã Hoà Long, Thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà rịa vũng tàu --- Đường đi
3 agribank Chi Nhánh NHNo & PTNT Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 21 Nguyễn Hữu Thọ, PhườngPhước Trung, Thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu --- Đường đi
4 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Thị xã Bà Rịa Phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu --- Đường đi