Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Trưng Vương 48 Lý Thường Kiệt, P1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Phước Thắng 1050 Đường 30/04, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch Long Sơn Thôn 1, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng tàu --- Đường đi
4 agribank Phòng giao dịch Bến Đình 294A Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu --- Đường đi
5 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Vũng Tàu 43A Đường 30/4, Phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu --- Đường đi