Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Tân Sơn Phố chợ Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch số 92 Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch Lim Phố Lim, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi
4 agribank Phòng giao dịch Kim Phố Kim, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi
5 agribank Phòng giao dịch Biển Động Phố Biển, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi
6 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Lục Ngạn Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi