Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Tuấn Đạo Xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Cẩm Đàn Xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Sơn Động Thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi