Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Xong Khê Xã Song Khê, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Yên Dũng Thị trấn Neo , huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi