Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch số 101 338 Đường Nguyễn Công Hãng, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Dĩnh Kế 379, Đường Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch 105 Đường Nguyễn Gia Thiều, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi
4 agribank Phòng giao dịch 103 04 Đường Huyền Quang, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi
5 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Thành phố Bắc Giang Đường Nguyễn Thị Lưu, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi
6 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Xương Giang 62 Lý Thái Tổ, Phường Trần Phú , thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi
7 agribank Chi Nhánh NHNo & PTNT Tỉnh Bắc Giang 45 Đường Ngô Gia Tự, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi
8 agribank Phòng giao dịch 102 342 Đường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi
9 agribank Phòng giao dịch Thọ Xương 109, Đường Nguyễn Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi
10 agribank Phòng giao dịch số 131 193 Hoàng Hoa Thám, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi