Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Chi nhánh Huyện Chợ Đồn Thị trấn Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Kạn, Việt Nam --- Đường đi
2 agribank PGD Bằng Lũng Thôn Nà Tàn, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn --- Đường đi