Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Chi nhánh Huyện Ngân Sơn xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn, Việt Nam --- Đường đi
2 agribank PGD Nà Phặc Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn, Việt Nam --- Đường đi