Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn Tổ 1A, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Đức Xuân Phường Đức Xuân- Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch Sông Cầu Tổ 13, Phường Sông Cầu, TX Bắc Kạn --- Đường đi