Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Định Thành Xã Định Thành , huyện Đông Hải, tỉnh Bạc liêu --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Đông Hải Thị trấn Gành Hào , huyện Đông Hải, tỉnh Bạc liêu --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch Long Điền Xã Long Điền , huyện Đông Hải, tỉnh Bạc liêu --- Đường đi