Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Hiệp Thành Phường Nhà Mát, thị xã Bạc Liệu, tỉnh Bạc liêu --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch 60D Hoàng Văn Thụ 60D-Hoàng Văn Thụ - P3-Thị xã Bạc Liệu, tỉnh Bạc Liêu --- Đường đi
3 agribank Chi Nhánh NHNo & PTNT Tỉnh Bạc Liêu Số 7, Trần Phú, phường 7, Thị xã Bạc Liệu, tỉnh Bạc Liêu --- Đường đi
4 agribank Chi Nhánh NHNo & PTNT Thị xã Bạc Liêu 41C/4 Trần Huỳnh, Thị xã Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu. --- Đường đi