Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Vạn An Dương xã- Vạn An, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo & PTNT Huyện Yên Phong Thị trấn Chờ- xã Hàm Sơn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh --- Đường đi