Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Tiên Thuỷ ấp Chánh, Tiên Thuỷ, Châu Thành, tỉnh Bến Tre --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Thành Triệu ấp Chợ Thành Triệu Châu Thành, tỉnh Bến Tre --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch Tân Thạch ấp 8 Tân Thạch Châu Thành, tỉnh Bến Tre --- Đường đi
4 agribank Phòng giao dịch Khu công nghiệp Giao Long 108, ấp Long Hoà, xã Giao Long, huyện Châu thành, tỉnh Bến Tre --- Đường đi
5 agribank Chi nhánh NHNo & PTNT huyện Châu Thành Khóm 3, Thị trấn Châu Thành, tỉnh Bến Tre --- Đường đi