Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Nguyễn Bỉnh Khiêm 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm P2 Thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Hoàng Lam 225B Hoàng Lam, Phường 5, Thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch Đồng Khởi 21 Đại lộ Đồng Khởi, Phường 3 Thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre --- Đường đi
4 agribank Chi Nhánh NHNo & PTNT Tỉnh Bến Tre 284 A1 Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Khương, tỉnh Bến Tre. --- Đường đi
5 agribank Chi nhánh NHNo & PTNT Thị Xã Bến Tre 25C Đoàn Hoàng Minh, phường 5, Thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre --- Đường đi
6 agribank Chi nhánh NHNo & PTNT Đồng Khởi 14A Đại lộ Đồng Khởi, phường 3 Thị xã bến Trê, tỉnh Bến Tre --- Đường đi