Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Phước Hội Số 127 Lê Lợi, Phường Phước Hội, Thị xã xã Lagi --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Thị xã LaGi Đường Nguyễn Huệ, Phường Tân An, Thị xã Lagi --- Đường đi