Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Ninh Kiều 8-10 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ --- Đường đi
2 agribank Chi Nhánh NHNo & PTNT Thành Phố Cần Thơ 03 Phan ĐÌnh Phùng, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ --- Đường đi