Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Khuê Trung 138 Cách mạng tháng tám, thành phố Đà Nẵng --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Hoà Phát 57 Lê Trọng Tấn, thành phố Đà Nẵng --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch An Hòa 03 Kiốt, Chợ Cẩm Lệ, phường Khuê Trung, thành phố Đà Nẵng --- Đường đi
4 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ 349 Cách mạng tháng tám, thành phố Đà Nẵng --- Đường đi