Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Phú Nhơn Quốc lộ 14, đường Trần Hưng Đạo, xã Nhơn Hoà, Huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Chư Sê 729 Hùng Vương- thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai --- Đường đi