Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Vĩnh Tuy Thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Kim Ngọc Xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch Gia Tự Xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang --- Đường đi
4 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Bắc Quang Khu phố số 3 - Thị trấn Việt Quang , huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang --- Đường đi