Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Bắc Vị Xuyên Km 3 Cầu Mè - Xã Phương Thiện , huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Thanh Thuỷ Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Thanh Thuỷ , huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Vị Xuyên Tổ 2 - Thị trấn Vị Xuyên , huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang --- Đường đi