Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Tân Sơn Xã Tân Sơn , huyện Kim Bảng , tỉnh Hà Nam --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Nhật Tân Xã Nhật Tân , huyện Kim Bảng , tỉnh Hà Nam --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo & PTNT Huyện Kim Bảng Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng , tỉnh Hà Nam --- Đường đi