Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Chợ Chanh Xã Nhân Mỹ , huyện Lý Nhân , tỉnh Hà Nam --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Chợ Cầu Xã Bắc Lý , huyện Lý Nhân , tỉnh Hà Nam --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo & PTNT Huyện Lý Nhân Thị trấn Vĩnh Trụ , huyện Lý Nhân , tỉnh Hà Nam --- Đường đi