Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Chi Nhánh NHNo & PTNT Tỉnh Hà Nam Số 52 - Đường Trần Phú, phường Quang Trung, Thị xã Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo & PTNT Biên Hoà Quốc lộ 1A, Thị xã Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam --- Đường đi