Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phồng giao dịch Ga T1 Nội Bài Ga T1 Sân bay quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội --- Đường đi
2 agribank Phßng giao dịch Khu Vùc Kim Anh Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội --- Đường đi
3 agribank Phßng giao dịch Khu vực Phủ Lỗ Khu đường II, Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội --- Đường đi
4 agribank Phßng giao dịch Khu C«ng nghiÖp Néi Bµi Khu Công nghiệp Nội Bài, Quang Tiến, huyện Sóc Sơn , thành phố Hà Nội --- Đường đi
5 agribank Phòng giao dịch Xuân Giang Xuân giang , huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội --- Đường đi
6 agribank Chi Nhánh NHNo & PTNT Sóc Sơn Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. (04)38843553 Đường đi
7 agribank Phßng giao dịch Nỷ Trung Giã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội --- Đường đi
8 agribank Phòng giao dịch số 01 Toà nhà SUDICO - CT5 khu đô thị mới Sông Đà, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, thành phố Hà Nội --- Đường đi