Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Ba Đình 51 Kim Mã, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Linh Lang I19 Linh Lang, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội --- Đường đi
3 agribank Chi Nhánh NHNo & PTNT Bắc Hà Nội 266 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. (04)37627628 Đường đi
4 agribank Phòng giao dịch Quán Thánh 144 Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội --- Đường đi
5 agribank Phòng giao dịch 1 Số 84 Quán Thánh, Ba Đình, Thành phố Hà Nội --- Đường đi
6 agribank Phòng giao dịch Ngọc Hà 171 Đường Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội. --- Đường đi
7 agribank Phòng giao dịch Châu Long 50B Châu Long, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội --- Đường đi
8 agribank Sở Giao Dịch Tầng 1 và 2, Toà nhà số 2 Láng Hạ quận Ba Đình, thành phố Hà Nội --- Đường đi
9 agribank Phòng giao dịch số 5 1070 đường Đê la Thành , thành phố Hà Nội --- Đường đi
10 agribank Phòng giao dịch số 10 56 Nguyễn Chí Thanh, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội --- Đường đi
11 agribank Phòng giao dịch Giảng Võ Số 800 đường La Thành , Quận Ba Đình, TP Hà Nội --- Đường đi
12 agribank Phòng giao dịch Cửa Nam 14 Lê Duẩn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội --- Đường đi