Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Chi Nhánh NHNo & Long Biên Số 562 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. (04)3650767 Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Chương Dương 146 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Long Biên- thành phố Hà Nội --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch Nguyễn Văn Cừ 449 phố Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội --- Đường đi
4 agribank Phòng giao dịch Thanh Am 923 Ngô Gia Tự, quận Long Biên, thành phố Hà Nội --- Đường đi
5 agribank Phòng giao dịch Đức Giang 42A Ngô Gia Tự, huyện Long Biên, thành phố Hà Nội --- Đường đi
6 agribank Phòng giao dịch Bắc Long Biên Số 6 Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Long Biên- thành phố Hà Nội --- Đường đi
7 agribank Phòng giao dịch Bắc Chương Dương 210 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên- thành phố Hà Nội --- Đường đi
8 agribank Phòng giao dịch Nguyễn Sơn Số 4 Nguyễn Sơn, Long Biên- thành phố Hà Nội --- Đường đi