Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Tân Trường Phố Ghẽ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Cẩm Vũ xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch Cẩm Giàng xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương --- Đường đi
4 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Cẩm Giàng Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương --- Đường đi