Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Lai Khê Xã Cộng Hoà, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Kim Thành Thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương --- Đường đi