Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Hải Tân Số 647 Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Thành phố Hải Dương 16 Phạm Hồng Thái, Quang trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Thanh Bình Km5+500 Đường NguYên Lương Bằng- Thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương --- Đường đi
4 agribank Chi Nhánh NHNo & PTNT Tỉnh Hải Dương Số 4 Lê Thanh Nghị, phường Phạm Ngũ Lão, Thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương --- Đường đi