Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Phúc Thành Xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Kinh Môn Thị trấn Kinh Môn, Huyện kinh Môn, Hải Dương --- Đường đi