Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Thị xã Đồ Sơn 8 Lý Thánh Tông-Thị xã Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Ngọc Xuyên 353 phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng --- Đường đi