Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch NGô Gia Tự Số 5 Ngô Gia Tự- Quận Hải An, thành phố Hải Phòng --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Hải An Ngã 4 đường Ngô Gia Tự và đường Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng --- Đường đi