Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Chi Nhánh NHNo & PTNT Tỉnh Hậu Giang Số 28A đường 30/4, Thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang --- Đường đi
2 agribank Chi Nhánh NHNo & PTNT Hỏa Lựu Số 47/1, Quốc lộ 61, phường 7, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang --- Đường đi