Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Chi Nhánh NHNo & PTNT Bình Thạcn 347-349-351 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Bà Chiểu 378 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP HCM --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch Gia Định 26A Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh --- Đường đi
4 agribank Phòng giao dịch Bình Hoà 263 Lê Quang ĐỊnh, Phường 7 , Quận Bình Thạnh, Thành phố HCM --- Đường đi
5 agribank Phòng giao dịch Tân Cảng 137 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh --- Đường đi
6 agribank Phòng giao dịch Văn Lang 233 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP HCM --- Đường đi
7 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Miền Đông 107 Bình Qưới, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP HCM --- Đường đi
8 agribank Phòng giao dịch Sài Gòn Pearl A4-13 Khu dân cư phức hợp, đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh --- Đường đi
9 agribank Phòng giao dịch Đại Nam 19P đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận Bình Thạnh, TP HCM. --- Đường đi
10 agribank Phòng giao dịch Thị Nghè 98 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố HCM --- Đường đi