Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Rạnh Xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Nam Thượng Thôn Bình Tân, xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch Chợ Bến Xã Cao Thắng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình --- Đường đi
4 agribank Phòng giao dịch Ba Hàng Đồi Thị Trấn Thanh Hà, huỵên Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình --- Đường đi
5 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Kim Bôi Khu Thống Nhất, Thị trấn Bo , huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Binh --- Đường đi