Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Trương Xá xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Đức Hợp Xã Đức Hợp , huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo & PTNT Huyện Kim Động Thị Trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên --- Đường đi