Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Tu Bông Thôn Long Hòa, Xã Vạn Long, Huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo & PTNT Huyện Vạn Ninh 389 Hùng Vương - Thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà --- Đường đi