Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Nam Nha Trang Lô 133-134, Khu dân cư Hòn Rớ, Xã Phước Đồng, TP Nha Trang --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo& PTNT Vĩnh Thọ 12C Đường 2/4 Vĩnh Phước , thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo& PTNT Vĩnh Hiệp 14 Đường 23/10 Vĩnh Hiệp , thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà --- Đường đi
4 agribank Chi nhánh NHNo& PTNT Nha Trang 161 Thống Nhất , thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà --- Đường đi
5 agribank Chi nhánh NHNo& PTNT Chợ Xóm Mới 106 Ngô Gia Tự , thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà --- Đường đi
6 agribank Chi nhánh NHNo& PTNT Bình Tân Lô 6 Khu A Võ Thị Sáu – Bình Tân , thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà --- Đường đi
7 agribank Chi Nhánh NHNo & PTNT Tỉnh Khánh Hòa 02 Hùng Vương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà --- Đường đi