Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Thị xã Ninh Hòa 230 Trần Quý Cáp, thị trấn Ninh Hòa, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Thị trấn Ninh Hoà 179 Trần Quý Cáp, Thị trấn Ninh Hoà , huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch Ninh Diêm Thôn Phú Thọ 2, xã Ninh Diêm, huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà --- Đường đi
4 agribank Phòng giao dịch Ninh An Thôn Ninh Ích, xã Ninh An, huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà --- Đường đi
5 agribank Phòng giao dịch Dục Mỹ Đường số 3, thôn Tân Khánh, xã Ninh Siêm, huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà --- Đường đi
6 agribank Chi nhánh NHNo & PTNT Huyện Ninh Hòa 230 Trần Quý Cáp - Thị trấn Ninh Hòa, huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà --- Đường đi