Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Vĩnh Hoà Hiệp xã Vĩnh Hoà Hiệp, huyện Châu thành, tỉnh Kiên Giang --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Cụm Mong Thọ Nhà số 208, Ấp Phước Ninh, Xã Mong Thọ B, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch Bình An ấp Minh thông, xã Bình An , huyện Châu thành, tỉnh Kiên Giang --- Đường đi
4 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Châu Thành Thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang --- Đường đi