Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Giồng Riềng Khu vực3 - Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Bến Nhất Ấp5 xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang --- Đường đi