Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch thị trấn Sóc Sơn Thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Mỹ Lâm 105 QLộ 80,ấp Hưng Giang, xã Mỹ lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Hòn Đất Thị trấn Hòn đất, huyện Hòn đất, tỉnh Kiên Giang --- Đường đi